Rodzaj szkolenia:
Imię i nazwisko: *

Miejscowość:

Nazwa firmy:

Numer Telefonu: *

Adres e-mail: *

Pole tekstowe:


Pola obowiązkowe *

Kurs spawacza

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom nabycia kwalifikacji w zawodzie spawacza.

Zajęcia prowadzone są na indywidualne zlecenie, jako szkolenia "zamknięte" oraz "otwarte" dostępne dla indywidualnych osób oraz podmiotów gospodarczych.
Wykładowcy reprezentują określone specjalizacje i wysoki poziom merytoryczny.

Nasza firma jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym 2.24/00219/2009.

Oferta szkoleniowa obejmuje następujące kursy:

Zapewniamy:

  1. Wysoki poziom szkoleń;
  2. Uczestnictwo profesjonalnie przygotowanych wykładowców – trenerów;
  3. Wykorzystanie nowoczesnych technik prezentacji (w tym multimedialnych);
  4. Własną, salę wykładową;
  5. Możliwość dojazdu do klienta;
  6. Dobrą organizację i miłą atmosferę;

Czas trwania kursu zależy przede wszystkim od metody spawania oraz poziomu modułu.

Po każdym z modułów odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną. Po zaliczeniu pierwszego z odbytych egzaminów spawacz otrzymuje książeczkę spawacza, a po każdym z kolejnych modułów sam certyfikat egzaminu.

Kursy są ważne przez całe życie, natomiast certyfikaty odnawia się co 2 lata poprzez zaliczenie tylko egzaminu praktycznego.

Terminy oraz zakresy organizowanych kursów i egzaminów są każdorazowo uzgadniane z klientem.

Przy zleceniach większej ilości osób oraz dla stałych klientów proponujemy atrakcyjne zniżki, każdorazowo uzgadniane z klientem.

Możliwe jest także prowadzenie szkoleń na terenie zakładu klienta po niższych cenach niż ujęte w cenniku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z dyrektorem d/s szkoleń Panem Lesławem Kmiecikiem pod numerem telefonu 501-036-672. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy szkoleniowe!

Adres: ul. Górnych Wałów 25, 44-100 Gliwice

kursy